Bài viết

ABC đi đến Trung Quốc (Hướng dẫn tiện dụng) Tôi là một phụ nữ gốc Hoa gốc Hoa, người gần đây đã đến Bắc Kinh và Thượng Hải lần đầu tiên (một mình!). Trong khi tôi chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi của m...
Đăng trên 17-09-2019