Đó là những thành phố tốt nhất cho trẻ em?

Không gian mở và đi lại ngắn tạo ra một môi trường mong muốn cho mọi lứa tuổi

Copenhagen. Ảnh: MivPiv / Getty Images

Bởi Simon Kuper

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, câu hỏi chính về bất kỳ thành phố nào là: đó có phải là nơi tốt để nuôi dạy trẻ? Brent Toderian, người lập kế hoạch trưởng của Vancouver, từ năm 2006 đến 2012, đã từng tweet ba tiêu chí của mình để làm cho các trung tâm thành phố trở nên thân thiện với gia đình: 1